Ως νησί η Κέρκυρα διαθέτει μικρές εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης. Από τη δεκαετία του 70 άρχισε να αναπτύσσεται ο τουρισμός. Η άξια της γης ανέβηκε κατακόρυφα και όλες οι γεωργικές εκτάσεις έγιναν οικόπεδα, επειδή στην Ελλάδα δεν έχει γίνει χωροταξία για να καθοριστούν οι χρήσεις της γης. Έτσι η αγροτική γη κατακερματίστηκε. Δεν υπάρχουν μεγάλα κομμάτια ενιαία για κανενός είδους καλλιέργειας.

Το οινοποιείο μας λοιπόν εκμεταλλεύεται τα ιδιόκτητα αμπέλια του που δυστυχώς είναι διάσπαρτα σ όλη την περιοχή της Λευκίμμης, 12 τον αριθμό. Μαζί μ’ αυτά εκμεταλλεύεται και αμπέλια άλλων μικροκαλλιεργητών διάσπαρτα σ όλη τη νότια Κέρκυρα.
Αρχικά η οικογένεια παρήγαγε το κρασί της σε μια μικρή κανάβα μέσα στο χωριό της Λευκίμμης, διατηρώντας την παράδοση αιώνων από γενιά σε γενιά. Η στενότητα του χώρου όμως μέσα στο χωριό μαζί με αλλά προβλήματα, όπως αυτό της αποχέτευσης, μας υποχρέωσαν να βρούμε άλλη λύση. Έτσι από το 2006 ξεκινήσαμε να κτίζουμε ένα νέο σύγχρονο οινοποιείο μέσα σ’ ένα από τα αμπέλια μας, έξω από το χωριό πλέον, όπου εδώ άρχισε και η αναβάθμιση της ποιότητας των κρασιών μας. Το οινοποιείο μας είναι μικρό και η δυναμικότητα του φτάνει τα 50.000 λτ.